แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

พื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟ

ประเภทของเครื่องแปลงไฟ

วงจรของเครื่องแปลงไฟ

รายละเอียดของเครื่องแปลงไฟ

เครื่องแปลงไฟเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Tie Inverter)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave แบบสวิทชิ่ง BP Series

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (IR Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (KS Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (SCI Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (NB Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave รุ่น BP-3000W

หม้อแปลงไฟ 220V เป็น 110V

คลิปวีดีโอทดสอบเครื่องแปลงไฟ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ติดต่อเรา 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Secure webcounter

 


 

ประเภทของเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์

เราสามารถแบ่งประเภทของเครื่องแปลงไฟตามลักษณะคลื่นของเอาท์พุทได้ 2 แบบหลักๆ คือ Pure Sine Wave และ Modified Sine Wave

เครื่องแปลงไฟแบบ Pure Sine Wave

นี้สามารถจ่ายไฟ AC ออกมาได้เหมือนไฟบ้านเลย รูปคลื่นเป็น Sine Wave 100% ส่วน

เครื่องแปลงไฟแบบ Modified Sine Wave

นั้นรูปคลื่น Sine มีลักษณะเป็นขั้นบันได

รูปนี้แสดงรูปคลื่นของ Pure Sine Wave (สีเขียว) และ Modified Sine Wave (สีแดง) ข้อดีของเครื่องแปลงไฟแบบ Pure Sine Wave คือสามารถจ่ายไฟออกมาเหมือนกับไฟบ้านทุกประการ และสามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท แต่ข้อเสียคือราคาสูง

ส่วนเครื่องแปลงไฟ Modified Sine Wave นั้นไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกประเภท แต่ข้อดีคือราคาถูก ทำให้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ปัจจุบันเครื่องแปลงไฟ Modified Sine Wave นี้ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รูปคลื่นใกล้เคียง Sine Wave มากขึ้น เป็นผลให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หลากหลายขึ้น รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าทีมีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบด้วย (ยกเว้นมอเตอร์ปั๊มน้ำ)

 

ดูรายละเอียดเครื่องแปลงไฟรุ่นต่างๆได้ที่

http://www.เครื่องแปลงไฟ.com

 

รูปอ้างอิงจาก
http://www.absak.com/library/dc-ac-home-power-inverters