แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

พื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟ

ประเภทของเครื่องแปลงไฟ

วงจรของเครื่องแปลงไฟ

รายละเอียดของเครื่องแปลงไฟ

เครื่องแปลงไฟเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Tie Inverter)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave แบบสวิทชิ่ง BP Series

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (IR Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (KS Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (SCI Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (NB Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave รุ่น BP-3000W

หม้อแปลงไฟ 220V เป็น 110V

คลิปวีดีโอทดสอบเครื่องแปลงไฟ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ติดต่อเรา 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Secure webcounter

 

อินเวอร์เตอร์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ PBP Pure Sine Wave Inverter - IR Series

อินเวอร์เตอร์ โซล่าอินเวอร์เตอร์ PBP Pure Sine Wave - IR Series มีคุณสมบัติหลักๆ ดังนี้

- สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และขดลวดเหนี่ยวนำ

- ไฟฟ้าที่ผลิตออกมานั้นมีรูปคลื่นเป็น Sine Wave ซึ่งเหมือนกับไฟบ้านทุกประการ

 

ทางร้าน Champ Biz Shop ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ Pure Sine Wave Inverter ยี่ห้อ PBP จากโรงงานที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือมาจำหน่ายให้กับท่าน

PBP Pure Sine Wave Inverter นี้ได้ถูกจำหน่ายไปยังหลายประเทศแถบยุโรป อเมริกา เอเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และมีเสถียรภาพในการทำงานสูง

 

 

 

รูปที่ 1 - PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 1000W-3000W

 

รายละเอียดของเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่นต่างๆ

 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Pure Sine Wave Inverter (IR Series)

 

สั่งซื้อ Pure Sine Wave Inverter (IR Series)

 

PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) มีคุณสมบัติเด่นดังนี้

1. มีการทำงานทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน คือ

- ฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์ (Inverter) - ใช้ในการแปลงไฟจากไฟแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟบ้าน

- ฟังก์ชันชาร์จเจอร์ (Charger) - ใช้ในการแปลงไฟจากไฟบ้านเป็นไฟแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อนำมาชาร์จแบตเตอรี่ได้

- ฟังก์ชันยูพีเอส (UPS) - ใช้สำรองไฟในบ้าน กรณีไฟบ้านดับ Inverter จะสวิทช์มาใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

2. ถูกออกแบบให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยมีหน้าจอแอลซีดี (LCD Display) เพื่อบอกสถานะการทำงาน และแจ้งเตือนความผิดพลาดต่างๆ ขณะใช้งาน

3. มี Ground Connector เพื่อต่อสายดิน ทำให้เกิดความปลอดภัยขณะที่ใช้งาน

4. มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่

5. สามารถขับโหลดที่เป็นมอเตอร์และขดลวดเหนี่ยวนำได้ เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำ

6. สามารถนำมาต่อกับ Main Circuit Breaker ภายในบ้านเพื่อใช้สำรองไฟเมื่อไฟบ้านดับ

7. เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ (Heavy Duty) เนื่องจากมีหม้อแปลงขนาดใหญ่

8. เหมาะกับการใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ

 

ความสามารถในการสตาร์ทมอเตอร์ของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series)

รุ่น 1000W สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุด 0.5แรงม้า (0.5HP)

รุ่น 2000W สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุด 1 แรงม้า (1HP)

รุ่น 3000W สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุด 1.5แรงม้า (1.5HP)

รุ่น 4000W สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุด 2 แรงม้า (2HP)

รุ่น 5000W สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุด 2.5แรงม้า (2.5HP)

รุ่น 6000W สามารถสตาร์ทมอเตอร์ได้สูงสุด 3 แรงม้า (3HP)

(โดยที่ 1HP = 746W)


การเชื่อมต่อ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เข้ากับระบบโซล่าเซลล์

 

รูปที่ 2 - การเชื่อมต่อ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เข้ากับระบบโซล่าเซลล์

(รูปอ้างอิงจาก http://www.conserve-energy-future.com)

 

ระบบโซล่าเซลล์ คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ดังนี้

1. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel หรือ Solar Module)

2. เครื่องควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่ (Solar Charge Controller)

3. เครื่องแปลงไฟ (Power Inverter) - ใช้แปลงไฟจากไฟกระแสตรง (DC) เป็นไฟกระแสสลับ (AC หรือ ไฟบ้าน)

4. แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (Deep Cycle Battery) - เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

จากรูปที่ 2 การทำงานของระบบโซล่าเซลล์เริ่มจากแผงโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์มาแล้วผลิตไฟกระแสตรง (โดยทั่วไป 12V หรือ 24V) แล้วส่งไปยัง Solar Charge Controller โดยที่ Solar Charge Controller นี้ใช้ในการควบคุมการชาร์จไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี่ และควบคุมการจ่ายไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ไปยัง Power Inverter เพื่อแปลงเป็นไฟบ้าน แล้วจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 

สั่งซื้อ Pure Sine Wave Inverter (IR Series)

 


PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 1000W-3000W

รูปที่ 3 - ฝั่ง DC ของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 1000W-3000W

จากรูปที่ 3 ให้ต่อขั้วบวกและขั้วลบของ Inverter เข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงหรือแบตเตอรี่รถยนต์ตามลำดับ ห้ามต่อสลับขั้วเพราะจะทำให้ Inverter เสียหาย นอกจากนั้นยังมี Earth Connector ให้ต่อสายดินเพื่อความปลอดภัยขณะใช้งานด้วย

 

รูปที่ 4 - ฝั่ง AC ของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 1000W-3000W

ที่ฝั่ง AC นี้มี Connector 2 ชุด คือ Input และ Output ซึ่ง Input นี้เชื่อมต่อกับไฟบ้าน 220V และ Output ใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการใช้งาน หรือต่อกับแผงปลั๊กไฟพ่วง แล้วค่อยนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบปลั๊กไฟเข้ากับแผงปลั๊กไฟพ่วงอีกที

 

รูปที่ 5 - วงจรภายในของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 1000W-3000W

ภายในเครื่องมีหม้อแปลง (Transformer) ขนาดใหญ่ สามารถจ่ายกระแสไฟได้เยอะ เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ (Heavy Duty)


PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 4000W-6000W

PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 4000W-6000W มีรูปร่างภายนอกและการทำงานเหมือนกับรุ่น 1000W-3000W แตกต่างกันที่มีหม้อแปลงขนาดใหญ่ 2 ตัว สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้สูง และใช้งานได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

 


รูปที่ 6 - PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 4000W-6000W

 

รูปที่ 7 - การเชื่อมต่อและวงจรภายในของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) รุ่น 4000W-6000W


การใช้ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เพื่อสำรองไฟในบ้าน

 

รูปที่ 8 - การเชื่อมต่อวงจรของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series)

 

รูปที่ 9 - การเชื่อมต่อ AC อินพุทและเอาท์พุทของ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series)

 

PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) สามารถนำมาใช้ในการสำรองไฟในบ้านได้ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการสำรองไฟเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในกรณีที่ไฟบ้านดับ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต, เครื่อง Server ที่ให้บริการแก่ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในสำนักงาน เป็นต้น

การเชื่อมต่อ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เพื่อใช้สำรองไฟในบ้านเมื่อไฟบ้านดับ แสดงดังรูปที่ 8 และ 9 ซึ่งขั้วบวกและขั้วลบของฝั่ง DC ต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ โดยที่แบตเตอรี่สามารถต่อขนานพ่วงกันหลายลูกเพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนฝั่ง AC นั้น ช่อง AC Input เชื่อมต่อกับไฟบ้าน 220V และ AC Output ต่่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการสำรองไฟ

กรณีไฟฟ้าบ้านปกติ ไฟบ้านจะถูกจ่ายผ่านช่อง AC Input ไปที่วงจรปรับแรงดันไฟฟ้าภายใน Inverter เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ก่อนจะออกไปยังช่อง AC Output เพื่อจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า และไฟฟ้าบางส่วนจากไฟบ้านจะจ่ายไปยังแบตเตอรี่เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย

กรณีไฟฟ้าบ้านดับ วงจรสวิทช์ภายใน Inverter จะสลับมาเลือกใช้ไฟจากแบตเตอรี่แทน (ใช้เวลาสวิทช์ประมาณ 10ms) ซึ่งแบตเตอรี่จะทำการจ่ายไฟให้กับ Inverter แล้วแปลงเป็นไฟบ้านจ่ายออกไปยังช่อง AC Output แล้วส่งต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไฟฟ้าบ้านกลับสู่ภาวะปกติ วงจรสวิทช์ภายใน Inverter จะสลับมาเลือกใช้ไฟฟ้าจากไฟบ้านเหมือนเดิม ซึ่งใช้เวลาสวิทช์ประมาณ 10ms เช่นกัน


การเชื่อมต่อ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เข้ากับระบบไฟฟ้าในบ้าน

จากรูปที่ 7 ฝั่ง AC ของ PBP Pure Sine Wave Inverter มี Connector 2 ชุด คือ Input และ Output แต่ละชุดมีช่อง L, N และ E โดยที่ L = Line, N = Neutral, E = Earth

เราสามารถนำสายปลั๊กไฟมาเชื่อมต่อกับช่อง AC Input โดยปลอกฉนวนหุ้มออกแล้วต่อสายไฟ 2 เส้นของปลั๊กไฟเข้ากับช่อง L และ N หรือถ้าปลั๊กไฟมี 3 ขา แสดงว่ามีสายดินด้วย เมื่อปลอกฉนวนแล้วให้ต่อสายดินเข้ากับช่อง E ด้วย ส่วน AC Output ให้ต่อกับแผงปลั๊กไฟพ่วง แล้วค่อยนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบปลั๊กไฟเข้ากับแผงปลั๊กไฟพ่วงอีกที

นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเชื่อมต่อ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เข้ากับ Main Circuit Breaker ภายในบ้านได้ ตัวอย่างการเชื่อมต่อเข้ากับ Main Circuit Breaker แสดงดังรูปที่ 10

คำเตือน : การเชื่อมต่อแบบนี้ต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์ ห้ามดำเนินการเองโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้


รูปที่ 10 - ตัวอย่างการเชื่อมต่อ PBP Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เข้ากับ Main Circuit Breaker

(อ้างอิงจาก http://www.amplepower.com)

 

ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดการเชื่อมต่อทั้งหมดได้ที่

+++ ตัวอย่างการเชื่อมต่อ Hybrid Pure Sine Wave Inverter (IR Series) เข้ากับ Main Circuit Breaker +++

จากรูปที่ 10 Main Circuit Breaker (CB1) มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 60A โดยไฟที่ออกจาก CB1 จะถูกแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งถูกต่อผ่าน Inverter ก่อนจะต่อไปยัง Circuit Breaker ของแผงเสียบปลั๊กไฟ (Outlets) และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการสำรองไฟเมื่อไฟบ้านดับ เช่น หลอดไฟนีออน, พัดลม, ทีวี, ตู้เย็น, เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น จากรูปข้างบน Circuit Breaker ที่ต้องการสำรองไฟคือ CB4,CB5,CB6 และ CB7

ไฟอีกส่วนหนึ่งของ CB1 ถูกต่อไปยัง Circuit Breaker ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการสำรองไฟ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่บ่อย หรือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะ เช่น อ่าง Jacuzzi, เครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาดใหญ่, เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เป็นต้น Circuit Breaker ที่ไม่ต้องการสำรองไฟคือ CB8,CB9 และ CB10

Pure Sine Wave Inverter ยี่ห้อที่ได้รับมาตรฐานส่วนใหญ่จะมี Circuit Breaker อยู่ภายในเครื่อง (Internal Circuit Breaker) ที่ฝั่ง AC Input และ AC Output เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน จากรูปที่ 9 CB2 และ CB3 คือ Intenal Circuit Breaker ของ Inverter มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 30A

เราสามารถเชื่อมต่อ Inverter เข้ากับระบบไฟฟ้าในบ้านได้โดยเชื่อมต่อ ดังนี้

AC Input

ช่อง L และ N ต่อกับ Main Circuit Breaker

ช่อง E ต่อกับ Ground Bus (Safety Bus)

AC Output

ช่อง L ต่อกับ Circuit Breaker ของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการสำรองไฟ (CB4,CB5,CB6 และ CB7)

ช่อง N ต่อกับ Neutral Bus

ช่อง E ต่อกับ Ground Bus

 

สั่งซื้อ Pure Sine Wave Inverter (IR Series)