แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

พื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟ

ประเภทของเครื่องแปลงไฟ

วงจรของเครื่องแปลงไฟ

รายละเอียดของเครื่องแปลงไฟ

เครื่องแปลงไฟเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Tie Inverter)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave แบบสวิทชิ่ง BP Series

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (IR Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (KS Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (SCI Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (NB Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave รุ่น BP-3000W

หม้อแปลงไฟ 220V เป็น 110V

คลิปวีดีโอทดสอบเครื่องแปลงไฟ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ติดต่อเรา 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Secure webcounter

เครื่องสำรองไฟ เครื่องสำรองไฟบ่อปลา อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter - NB Series

 

เครื่องสำรองไฟบ่อปลา อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter - NB Series มีคุณสมบัติหลัก ดังนี้

- เหมาะกับใช้สำรองไฟปั๊มลม ปั๊มน้ำของบ่อปลา, สำรองไฟกล้องวงจรปิด, คอมพิวเตอร์

- สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และขดลวดเหนี่ยวนำ

- ไฟฟ้าที่ผลิตออกมานั้นมีรูปคลื่นเป็น Sine Wave ซึ่งเหมือนกับไฟบ้านทุกประการ

 

ทางร้าน Champ Biz Shop ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB จากโรงงานที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือมาจำหน่ายให้กับท่าน

เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB ได้ถูกจำหน่ายไปยังหลายประเทศแถบยุโรป อเมริกา เอเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และมีเสถียรภาพในการทำงานสูง

 

 

รูปที่ 1 - เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB

 

เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB มีคุณสมบัติเด่นดังนี้

1. มีการทำงานทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน คือ

- ฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์ (Inverter) - ใช้ในการแปลงไฟจากไฟแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟบ้าน

- ฟังก์ชันชาร์จเจอร์ (Charger) - ใช้ในการแปลงไฟจากไฟบ้านเป็นไฟแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อนำมาชาร์จแบตเตอรี่ได้

- ฟังก์ชันยูพีเอส (UPS) - ใช้สำรองไฟในบ้าน กรณีไฟบ้านดับ เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB จะสวิทช์มาใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

2. ถูกออกแบบให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งานโดยมีหน้าจอแอลซีดี (LCD Display) เพื่อบอกสถานะการทำงาน และแจ้งเตือนความผิดพลาดต่างๆ ขณะใช้งาน

3. มีฟังก์ชัน AVR (Automatic Voltage Regulator) เพื่อรักษาระดับแรงดันให้คงที่

4. มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่

5. สามารถขับโหลดที่เป็นมอเตอร์และขดลวดเหนี่ยวนำได้ เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำ, ตู้เย็น

6. เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ (Heavy Duty) เนื่องจากมีหม้อแปลงขนาดใหญ่

7. เหมาะกับการใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ


ความหมายของฟังก์ชัน AVR

AVR เป็นคำย่อมาจากคำว่า Automatic Voltage Regulator หรือ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า หรือ เครื่องรักษาระดับแรงดันและปรับคุณภาพไฟฟ้า
เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ รวมถึงทำการปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยป้องกันการรับพลังงานไฟฟ้าจากระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ เช่น แรงดันสูงชั่วขณะจากฟ้าผ่า, แรงดันไฟฟ้าในสายไม่คงที่ สูง/ต่ำเกินไป, แรงดันไฟฟ้าผันผวนผิดปกติ, ไฟฟ้าเกิน, ไฟฟ้ากระชาก, สัญญาณรบกวน (EMI/RFI) และปัญหาที่มีสาเหตุมาจากระบบสายส่งการไฟฟ้าที่ไม่เสถียร เป็นต้น โดย AVR จะตรวจสอบและปรับแรงดันไฟฟ้าจากระบบสายส่งการไฟฟ้า รวมถึงขจัดสัญญาณรบกวนต่างๆ ออกไป ก่อนที่จะจ่ายไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ


ฟังก์ชัน AVR มีหน้าที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ช่วยปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้อยู่ในสภาวะที่คงที่โดยอัตโนมัติ เพื่อให้นำไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย
2. ปรับคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น โดยการกรองและขจัดสัญญาณรบกวนต่างๆ ออกไป


ส่วนประกอบของ เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB

 

รูปที่ 2 - หน้าจอ LCD ของ เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB

 

รูปที่ 3 - การเชื่อมต่อระบบของเครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB

 

รูปที่ 1 - ด้านหน้าของ NB Inverter มีสวิทช์ ON/OFF และหน้าจอ LCD แสดงสถานะการทำงาน

ด้านหลังของ NB Inverter มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่, สายที่ต่อกับแบตเตอรี่ (อยู่ที่ช่อง Battery Input), สายที่ต่อกับไฟบ้าน (อยู่ที่ช่อง INPUT), ช่อง Output ใช้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า, Input Fuse ป้องกันไม่ให้กระแสไฟจากโหลดเกินพิกัด

 

รูปที่ 2 - หน้าจอ LCD แสดงค่าและสถานะของ

Input Voltage - แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

Output Voltage - แรงดันไฟฟ้าขาออก

Frequency - ความถี่ไฟฟ้า

Battery Capacity - ความจุของแบตเตอรี่

Load - ปริมาณการใช้โหลด

 

รูปที่ 3 - แสดงการเชื่อมต่อ NB Inverter เข้ากับแบตเตอรี่, ไฟบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า


การใช้ เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB เพื่อสำรองไฟในบ้าน

เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB สามารถนำมาใช้ในการสำรองไฟในบ้านได้ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีการสำรองไฟเพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องในกรณีที่ไฟบ้านดับ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ในร้านอินเตอร์เน็ต, เครื่อง Server ที่ให้บริการแก่ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ในสำนักงาน, ปั๊มลมและปั๊มน้ำในบ่อปลาสวยงาม เป็นต้น

เราสามารถเชื่อมต่อ เครื่องสำรองไฟ อินเวอร์เตอร์ Pure Sine Wave Inverter รุ่น NB เพื่อใช้สำรองไฟในบ้านเมื่อไฟบ้านดับ โดยที่ขั้วบวกและขั้วลบของฝั่ง DC ต่อเข้ากับขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่สามารถต่อขนานพ่วงกันหลายลูกเพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าได้ ส่วนฝั่ง AC นั้น ช่อง AC Input เชื่อมต่อกับไฟบ้าน 220V และ AC Output ต่่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องการสำรองไฟ

กรณีไฟฟ้าบ้านปกติ ไฟบ้านจะถูกจ่ายผ่านช่อง AC Input ไปที่วงจร AVR เพื่อให้แรงดันไฟฟ้าคงที่ก่อนจะออกไปยังช่อง AC Output เพื่อจ่ายไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า และไฟฟ้าบางส่วนจากไฟบ้านจะจ่ายไปยังแบตเตอรี่เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่ด้วย

กรณีไฟฟ้าบ้านดับ วงจรสวิทช์ภายใน Inverter จะสลับมาเลือกใช้ไฟจากแบตเตอรี่แทน ซึ่งแบตเตอรี่จะทำการจ่ายไฟให้กับ Inverter แล้วแปลงเป็นไฟบ้านจ่ายออกไปยังช่อง AC Output แล้วส่งต่อไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไฟฟ้าบ้านกลับสู่ภาวะปกติ วงจรสวิทช์ภายใน Inverter จะสลับมาเลือกใช้ไฟฟ้าจากไฟบ้านเหมือนเดิม

 

เว็บไซต์อ้างอิง

http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/avr_knowledge.php