แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

พื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟ

ประเภทของเครื่องแปลงไฟ

วงจรของเครื่องแปลงไฟ

รายละเอียดของเครื่องแปลงไฟ

เครื่องแปลงไฟเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Tie Inverter)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave แบบสวิทชิ่ง BP Series

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (IR Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (KS Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (SCI Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (NB Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave รุ่น BP-3000W

หม้อแปลงไฟ 220V เป็น 110V

คลิปวีดีโอทดสอบเครื่องแปลงไฟ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ติดต่อเรา 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Secure webcounter

 

อินเวอร์เตอร์ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ KS Series - Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT

อินเวอร์เตอร์ ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ KS Series - Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT มีคุณสมบัติหลัก ดังนี้

- สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของมอเตอร์และขดลวดเหนี่ยวนำ

- ไฟฟ้าที่ผลิตออกมานั้นมีรูปคลื่นเป็น Sine Wave ซึ่งเหมือนกับไฟบ้านทุกประการ

- มี MPPT Solar Charge Controller สำหรับควบคุมการชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ ทำให้สามารถต่อแผงโซล่าเซลล์เข้ากับ KS Inverter ได้โดยตรง

 

ทางร้าน Champ Biz Shop ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) จากโรงงานที่มีประสบการณ์และน่าเชื่อถือมาจำหน่ายให้กับท่าน

Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) นี้ได้ถูกจำหน่ายไปยังหลายประเทศแถบยุโรป อเมริกา เอเซีย เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในประสิทธิภาพการทำงานที่ดี และมีเสถียรภาพในการทำงานสูง

 

คลิปวีดีโอแนะนำระบบไฮบริดและการเชื่อมต่อไฮบริด อินเวอร์เตอร์ Hybrid Inverter KS 500W 24V

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 - Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) รุ่น 500W-2000W

 

ดูรายละเอียดของ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) รุ่นต่างๆ

 

ดาวน์โหลด Specification ของ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series)

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series)

 

สั่งซื้อ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series)

 

Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) มีคุณสมบัติเด่นดังนี้

1. มีโหมดพิเศษคือ โหมด PV ซึ่งเหมาะกับการต่อ Inverter ร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจาก Inverter จะเลือกแผงโซล่าเซลล์และแบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก ส่วนไฟบ้านเป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง ทำให้สามารถประหยดค่าไฟได้

2. มีการทำงานทั้งหมด 3 ฟังก์ชัน คือ

- ฟังก์ชันอินเวอร์เตอร์ (Inverter) - ใช้ในการแปลงไฟจากไฟแบตเตอรี่รถยนต์เป็นไฟบ้าน

- ฟังก์ชันชาร์จเจอร์ (Charger) - ใช้ในการแปลงไฟจากไฟบ้านเป็นไฟแบตเตอรี่รถยนต์ เพื่อนำมาชาร์จแบตเตอรี่ได้

- ฟังก์ชันยูพีเอส (UPS) - ใช้สำรองไฟในบ้าน กรณีไฟบ้านดับ Inverter จะสวิทช์มาใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ

3. มีหลอดไฟ LED เพื่อบอกสถานะการทำงาน และแจ้งเตือนความผิดพลาดต่างๆ ขณะใช้งาน

4. มีพัดลมระบายความร้อนขนาดใหญ่

5. สามารถขับโหลดที่เป็นมอเตอร์และขดลวดเหนี่ยวนำได้ เช่น มอเตอร์ปั๊มน้ำ

6. สามารถนำมาต่อกับ Main Circuit Breaker ภายในบ้านเพื่อใช้สำรองไฟเมื่อไฟบ้านดับ

7. เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ (Heavy Duty) เนื่องจากมีหม้อแปลงขนาดใหญ่

8. เหมาะกับการใช้งานร่วมกับระบบโซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนอื่นๆ

 


การเชื่อมต่อ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) เข้ากับระบบโซล่าเซลล์

รูปที่ 2 - การเชื่อมต่อ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) เข้ากับระบบโซล่าเซลล์

 

ระบบโซล่าเซลล์ คือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีส่วนประกอบหลัก ดังนี้

1. แผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel หรือ Solar Module)

2. เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT Solar Charge Controller - ใช้แปลงไฟจากไฟกระแสตรง (DC) เป็นไฟกระแสสลับ (AC หรือ ไฟบ้าน) และ MPPT Solar Charge Controller ใช้ควบคุมการชาร์จแบตเตอรี่

3. แบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน (Deep Cycle Battery) - เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน

จากรูปที่ 2 การทำงานของระบบโซล่าเซลล์เริ่มจากแผงโซล่าเซลล์รับแสงอาทิตย์มาแล้วผลิตไฟกระแสตรง (โดยทั่วไป 12V, 24V หรือ 48V) แล้วส่งไปยัง MPPT Solar Charge Controller ผ่านทางช่อง PV Input โดยที่ MPPT Solar Charge Controller นี้ใช้ในการควบคุมการชาร์จไฟกระแสตรงจากแผงโซล่าเซลล์เข้าแบตเตอรี่ และควบคุมการจ่ายไฟกระแสตรงจากแบตเตอรี่ไปยัง Power Inverter เพื่อแปลงเป็นไฟบ้าน แล้วจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

เมื่อต่อแบตเตอรี่และไฟบ้านพร้อมกัน Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) จะดึงไฟจากแบตเตอรี่ก่อน เมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ลดลงถึงค่าที่ตั้งไว้ Inverter จะดึงไฟจากไฟบ้านแทนเพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ และเมื่อแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่สูงถึงค่าที่ตั้งไว้ Inverter ก็จะกลับมาดึงไฟจากแบตเตอรี่เหมือนเดิม

 

สั่งซื้อ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series)

 


การเชื่อมต่อสายไฟของ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter (KS Series)

รูปที่ 3 - กล่องเบรกเกอร์ของ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series)

 

รูปที่ 4 - บล๊อกไดอะแกรมการเชื่อมต่อ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series) เข้ากับระบบโซล่าเซลล์

 

จากรูปที่ 3 กล่องเบรกเกอร์ของ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KSSeries)

ประกอบด้วย

1. Manual Bypass Breaker 1 ตัว - ใช้สำหรับ Bypass ไฟบ้านเข้า Inverter ในกรณี Inverter มีปัญหา

2. AC OUTPUT Breaker 2 ตัว - ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

3. AC INPUT Breaker 1 ตัว - ต่อกับไฟบ้าน

4. PV INPUT Breaker 1 ตัว - ต่อกับแผงโซล่าเซลล์

5. BATT INPUT Breaker 1 ตัว - ต่อกับแบตเตอรี่

 

จากรูปที่ 4

ที่ฝั่ง DC

1. ให้ต่อสายขั้วบวก และขั้วลบจากแบตเตอรี่ --> เบรกเกอร์ BATT INPUT --> ช่อง BATT INPUT ของ Inverter

*** ห้ามต่อสลับขั้วเพราะจะทำให้ Inverter เสียหาย

2. ให้ต่อสายขั้วบวก และขั้วลบจากแผงโซล่าเซลล์ --> เบรกเกอร์ PV INPUT --> ช่อง PV INPUT ของ Inverter

*** ห้ามต่อสลับขั้วเพราะจะทำให้ Inverter เสียหาย

 

ที่ฝั่ง AC - มี Connector 2 ชุด คือ AC Input และ AC Output

1. AC Input

ให้ต่อสาย L, N และ G จากไฟบ้าน --> เบรกเกอร์ AC INPUT --> ช่อง AC INPUT ของ Inverter

- ต่อกับไฟบ้าน (ในกรณีที่ใช้ Inverter ในการสำรองไฟในบ้าน) โดยไฟบ้านที่เข้ามายังช่อง AC Input จะถูกจ่ายไปที่โหลดโดยตรง และไฟอีกส่วนหนึ่งจะจ่ายไปที่แบตเตอรี่เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่

ในกรณีที่ใช้งาน Inverter ร่วมกับโซล่าเซลล์เพื่อใช้แทนไฟบ้าน ก็ให้สับเบรกเกอร์ AC Input ลง ซึ่งไฟ DC ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์จะถูกจ่ายไปที่แบตเตอรี่เพื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่โดยตรง

2. AC Output

ให้ต่อสาย L, N และ G จาก ช่อง AC OUTPUT ของ Inverter --> เบรกเกอร์ AC OUTPUT 1 --> เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

ให้ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือในกรณีที่ใช้กับโซล่าเซลล์เพื่อใช้แทนไฟบ้าน เราสามารถต่อสายจากช่อง AC OUTPUT 1 เข้า Main Circuit Breaker ได้เลย โดยต่อสาย L, N และ G ให้ถูกต้อง (L-Line คือสายที่มีไฟ, N-Neutral คือสายร่วม, G-Ground คือสายดิน)

ภายในเครื่องมีหม้อแปลง (Transformer) ขนาดใหญ่ สามารถจ่ายกระแสไฟได้เยอะ เหมาะกับการใช้งานต่อเนื่องนานๆ (Heavy Duty)

 

สั่งซื้อ Hybrid Solar Pure Sine Wave Inverter + MPPT (KS Series)