แชมป์ : 089-1417852

www.champbizshop.com

www.เครื่องแปลงไฟ.com


หน้าแรก

พื้นฐานไฟฟ้าและเครื่องแปลงไฟ

ประเภทของเครื่องแปลงไฟ

วงจรของเครื่องแปลงไฟ

รายละเอียดของเครื่องแปลงไฟ

เครื่องแปลงไฟเชื่อมต่อสายส่ง (Grid Tie Inverter)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave แบบสวิทชิ่ง BP Series

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (IR Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (KS Series)

เครื่องแปลงไฟ Hybrid Solar Pure Sine Wave (SCI Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave (NB Series)

เครื่องแปลงไฟ Pure Sine Wave รุ่น BP-3000W

หม้อแปลงไฟ 220V เป็น 110V

คลิปวีดีโอทดสอบเครื่องแปลงไฟ

ดาวน์โหลดคู่มือ

ติดต่อเรา 


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

Secure webcounter

 


 

วงจรของเครื่องแปลงไฟ

วันนี้เราจะนำเครื่องแปลงไฟรุ่น 1000W – 2000W ของ Champ Biz Shop มาผ่าดูข้างในกันนะครับว่ามีส่วนประกอบหลักอะไรบ้าง

รูปที่ 1 – เปรียบเทียบเครื่องแปลงไฟ 1000W, 1500W และ 2000W เรียงจากบนมาหาล่าง

จากรูปที่ 1 จะเห็นได้ว่าเมื่อเครื่องแปลงไฟมีขนาดใหญ่ขึ้น ความสามารถในการจ่ายกำลังไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อขนาดและน้ำหนักของเครื่องแปลงไฟมากที่สุดคือหม้อแปลง (Transformer) จากรูปที่ 1 นั้นหม้อแปลงคือแกนเหล็กที่ถูกพันด้วยขดลวดทองแดงและหุ้มด้วยพลาสติกสีเหลืองนั่นแหละครับ

รูปที่ 2 – บล็อกไดอะแกรมของอุปกรณ์หลักของเครื่องแปลงไฟ

อุปกรณ์หลักของเครื่องแปลงไฟ (Inverter) ในรูปที่ 2 มีดังนี้

1. ส่วนที่แปลงไฟ DC เป็น AC
1.1 Switching Rectifier – ใช้ในการแปลงไฟ DC เป็น AC โดยที่ Rectifier นี้สามารถใช้ไดโอด 4 ตัวต่อกันแบบบริดจ์ หรือเป็น Rectifier แบบ 3 ขาก็ได้
1.2 ทรานซิสเตอร์ MOSFET – มีหน้าที่ในการสวิทช์ (Switching) กระแสเอาท์พุทให้สามารถไหลได้สองทิศทาง ทำให้เกิดเอาท์พุททั้งฝั่งบวกและลบ MOSFET มี 2 ชนิด คือ N-Channel และ P-Channel ส่วนใหญ่นิยมใช้แบบ N-Channel กัน เครื่องแปลงไฟของ Champ Biz Shop ก็ใช้ MOSFET แบบ N-Channel เช่นกัน ในตัว MOSFET ที่ใช้ในเครื่องแปลงไฟของ Champ Biz Shop นี้มี Free-wheeling Diode อยู่ภายใน ซึ่ง Free-wheeling Diode นี้ใช้ป้องกันกระแสไหลย้อนกลับขณะที่ปิดสวิทช์ของเครื่องแปลงไฟจากโหลดที่มีขดลวดเหนี่ยวนำ (Inductance) เป็นส่วนประกอบ เช่น มอเตอร์

2. หม้อแปลง (Transformer) – สำหรับหม้อแปลงของเครื่องแปลงไฟนี้มีหน้าที่แปลงไฟแรงดันต่ำที่ฝั่งปฐมภูมิ (Primary Side) ให้เป็นไฟแรงดันสูง ที่ฝั่งทุติยภูมิ (Secondary Side) และจำนวนรอบของขดลวดทองแดงที่พันรอบแกนหม้อแปลงฝั่ง Secondary มากกว่าฝั่ง Primary ทำให้แรงดันไฟฟ้าฝั่ง Secondary มากขึ้น

3. ส่วนกรองสัญญาณ (Filter) - เราใช้ตัวเก็บประจุ(Capacitor) ในการกรองสัญญาณเอาท์พุทให้มีรูปคลื่นที่ดีที่สุด โดยสามารถลดฮาร์โมนิกที่ความถี่สูงได้ เครื่องแปลงไฟทั้ง 3 รุ่นมีตัวเก็บประจุทั้งฝั่งแรงดันต่ำ (Low Voltage Capacitor) และตัวเก็บประจุฝั่งแรงดันสูง (High Voltage Capacitor)

นอกจากอุปกรณ์ข้างต้นแล้วยังมีพัดลมระบายความร้อน, วงจรป้องกันกระแสเกินและกระแสลัดวงจร, ฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน, สายไฟ 1 คู่ใช้หนีบกับขั้วแบตเตอรี่

เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นอุปกรณ์ต่างๆ ผมจะแสดงรูปอุปกรณ์ของเครื่องแปลงไฟแต่ละรุ่นให้ดูครับ

สั่งซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ รุ่นต่างๆ

 

รุ่น 1000W - อุปกรณ์มีดังนี้
- หม้อแปลง E133-1KW-12B 4 ตัว
- Low Voltage Capacitor 3300uF, 25V 4 ตัว
- High Voltage Capacitor 47uF, 400V 2 ตัว
- MOSFET เบอร์ FS14KM 8 ตัว และ IRF3205 8 ตัว (MOSFET ถูกยึดติดกับด้านข้างของเครื่อง และติด Heat Sink เพื่อระบายความร้อน)
- Rectifier Diode 16 ตัว (จากรูปที่ 3 Diode คือตัวสีดำวางเรียงกัน 16 ตัว ข้างล่างหม้อแปลงนะครับ)

รูปที่ 3 – อุปกรณ์ภายในของเครื่องแปลงไฟ 1000W

 

รูปที่ 4 – หม้อแปลง (Transformer) ของเครื่องแปลงไฟรุ่น 1000W

รูปที่ 5 – Low Voltage Capacitor ของเครื่องแปลงไฟรุ่น 1000W, 1500W และ 2000W

รูปที่ 6 – High Voltage Capacitor ของเครื่องแปลงไฟรุ่น 1000W

 

สั่งซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ รุ่นต่างๆ

 


รุ่น 1500W - อุปกรณ์มีดังนี้
- หม้อแปลง EC35-1K5-12B 4 ตัว
- Low Voltage Capacitor 3300uF, 25V 4 ตัว
- High Voltage Capacitor 100uF, 450V 2 ตัว
- MOSFET เบอร์ FS14KM 8 ตัว และ RU3205 8 ตัว
- Rectifier เบอร์ UF1606FCT 4 ตัว
(MOSFET และ Rectifier ถูกยึดติดกับด้านบนและล่างของเครื่อง และติด Heat Sink เพื่อระบายความร้อน ที่เป็นแผงอลูมิเนียมยาวๆนั่นแหละครับ)

รูปที่ 7 – อุปกรณ์ภายในของเครื่องแปลงไฟ 1500W

รูปที่ 8 – หม้อแปลง (Transformer) ของเครื่องแปลงไฟรุ่น 1500W

รูปที่ 9 – High Voltage Capacitor ของเครื่องแปลงไฟรุ่น 1500W และ 2000W

 

สั่งซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ รุ่นต่างๆ


รุ่น 2000W - อุปกรณ์มีดังนี้
- หม้อแปลง EC42-2KW-12A 4 ตัว
- Low Voltage Capacitor 3300uF, 25V 8 ตัว
- High Voltage Capacitor 100uF, 450V 3 ตัว
- MOSFET เบอร์ IRF740 12 ตัว และ RU3205 8 ตัว
- Rectifier เบอร์ UF1606FCT 4 ตัว
(MOSFET และ Rectifier ถูกยึดติดกับด้านบนและล่างของเครื่อง และติด Heat Sink เพื่อระบายความร้อน)

รูปที่ 10 – อุปกรณ์ภายในของเครื่องแปลงไฟ 2000W

รูปที่ 11 – หม้อแปลง (Transformer) ของเครื่องแปลงไฟรุ่น 2000W

ตารางแสดงอุปกรณ์ภายในของเครื่องแปลงไฟทั้ง 3 รุ่น

โดยที่
FS14KM = N Channel Power MOSFET
RU3205 = N Channel Power MOSFET
IRF3205 = N Channel Power MOSFET
IRF740 = N Channel Power MOSFET
UF1606FCT = Switching Rectifier

ดาวน์โหลด Datasheet ของอุปกรณ์ MOSFET และ Rectifier


สั่งซื้อเครื่องแปลงไฟ อินเวอร์เตอร์ รุ่นต่างๆ

 


อ้างอิงจาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Inverter_(electrical)